Wednesday, April 6, 2011

Ապահով ինտերնետի օր

Ապրիլի 6-ին 9-րդ դասարանում  ինֆորմատիկայի դասը նվիրել էինք համացանցից  օգտվելու անվտանգության կանոններին։
 Դասի նպատակն էր  աշակերտներին ծանոթացնել համացանցի ինչպես լավ, այնպես էլ վատ կողմերին։  


Աշակերտները դասապրոցեսում ծանոթացան համացանցից օգտվելու ''ոսկե կանոններին'', լրացրեցին թեսթեր` իրենց գիտելիքներն ամրապնդելու նպատակով:
Հատկացված ժամանակը շատ կարճ էր: Այդ իսկ պատճառով չհասցրեցին  երեխաները խաղեր խաղալ:     

No comments:

Post a Comment